Help & Support
บริการช่วยเหลือด้านปัญหาการใช้งาน วิธีการใช้งานและการแก้ปัญหาเบื้องต้น
วิธีแก้ปัญหาข้อมูลที่แก้ไขไม่เปลี่ยนแปลง


ขั้นแรก ทำได้โดยการ กด Ctrl ค้างเอาไว้แล้วกด F5 หากยังไม่ได้ผลลองทำตามนี้ดูครับ


เปิด Internet Explorer ขึ้นมา แล้วไปที่ Tools > Internet Options...

จะมีหน้าต่างเปิดขึ้นดังภาพด้านล่าง ให้คลิ๊กที่ Delete Files... (หมายเลข 1)
หลังจากนั้นจะปรากฎหน้าต่างขึ้นมาดังภาพด้านล่าง ให้ทำเครื่องหมายถูกที่ Delete all offline content ตามภาพด้านล่าง แล้วคลิ๊กที่ OK
หลังจากนั้นคลิ๊กที่ Clear History (หมายเลข 2)
จะมีหน้าต่างขึ้นมาดังภาพด้านล่าง ให้คลิ๊กที่ Yes
หลังจากนั้นคลิ๊กที่ OK ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วครับ