Services
“เพราะเราเชื่อว่าเว็บไซต์ที่สวยงาม มีประสิทธิภาพ ช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจที่ดีให้กับท่าน”
บริการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ครบวงจร ด้วยทีมงานมืออาชีพ ผู้มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
พร้อมการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของท่านให้เป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์ ด้วย Social Media ต่างๆ
Design & development
บริการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ครบวงจร
ออกแบบใหม่ตามความต้องการของท่่าน ไม่ใช่เว็บสำเร็จรูป บริการออกแบบโลโก้, Digital Media และสิ่งพิมพ์ทุกชนิด รวมถึงการพัฒนาระบบเฉพาะด้าน ที่สามารถใช้งานได้ง่าย รองรับการใช้งานทุกอุปกรณ์ พร้อมบริการดูแล ปรับปรุง เนื้อหาภายในเว็บไซต์ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
Domain name & hosting
บริการจดโดเมนเนม และให้เช่าพื้นที่เว็บไซต์
พื้นที่เว็บไซต์ Windows และ Linux ประสิทะฺธิภาพสูง หลากหลายรูปแบบ ครอบคลุมการใช้งานทุกประเภท มีการพัฒนาระบบให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
Social media & application
การตลาดออนไลน์ & Facebook Application
บริการวางแผนการตลาดออนไลน์ ดูแล Facebook Fanpage จัดกิจกรรมร่วมสนุกออนไลน์ในรูปแบบ Facebook Appolicion การเพิ่มยอด Like รวมถึงการจัดทำสื่อต่างๆ ในรูปแบบ Digital