Help & Support
บริการช่วยเหลือด้านปัญหาการใช้งาน วิธีการใช้งานและการแก้ปัญหาเบื้องต้น
วิธีการให้ IE แสดง Error ที่แท้จริง

วิธีการสั่งให้ IE แสดง Error ที่แท้จริงหน้านั้นออกมาก แทนที่จะแสดงคำว่า HTTP 500Internal server error ออกมาเท่านั้น คราวนี้คุณจะสามารถรู้สาเหตุได้ว่ามัน Error เพราะอะไร บรรทัดไหน มีประโยชน์สำหรับผู้พัฒนา Web Site เป็นอย่างมาก

1. โดยปกติแล้วเวลาที่คุณใช้ IE เข้าไปยังหน้า Web Page ที่มีการ Error หรือมีการเขียน Code ผิดต่างๆ IE ของคุณก็จะแสดงผล คล้ายกับภาพด้านล่างนี้ ซึ่งตรงนี้ก็ทำให้เราไม่ทราบได้ว่ามัน Error ตรงไหน ทำให้การแก้ไขเป็นไปได้ยาก
2. ดังนั้นวิธีการสั่งให้ IE แสดง Error ที่แท้จริงออกมา ก็ไม่ยากครับ โดยเริ่มตั้นให้คุณคลิกไปที่เมนู Tools -> Internet Options... ดังภาพด้านล่าง
3. ต่อจากนั้นให้คุณคลิกเข้าไปที่หัวข้อ Advanced แล้วให้นำเครื่องหมาย ติ๊ก ถูกหน้า Show friendly HTTP error messages ออก ดังรูปด้านล่างนี้ แล้วกด OK ได้เลยครับ
4. จากนั้นให้คุณลองเข้า Web Page หน้าที่มีการ Error นั้นอีกที หรือจะกด Refresh ก็ได้นะครับ ก็จะเห็นได้ว่า คราวนี้ IE มันแสดง Error ที่แท้จริงของหน้านี้ให้เราเห็นแล้ว ซึ่งจากตัวอย่างก็จะเห็นได้ว่า มีการ Error ที่บรรทัดที่ 2 และมีการแจ้งให้ทราบด้วยว่า Error เพราะสาเหตุใด
5. และด้วยวิธีการง่ายๆ เท่านี้ ก็จะทำให้คุณสามารถทำการแก้ไข Web Page ต่างๆ ที่มีการ Error ได้อย่างง่ายดายแล้ว